หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5596-6226
โทรสาร : 0-5596-6234
E-mail : ahs@nu.ac.th
Facebook : ashnu1996
Instagram : ahsnu.official_ig

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

ติดต่อสอบถาม

 

ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-966281
เว็บไซต์คณะ:  www.ahs.nu.ac.th
เว็บไซต์ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
เฟซบุ๊กคณะ https://www.facebook.com/AHSNU1996
เฟซบุ๊กภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก