ชีวิตนิสิตในรั้วสหเวชฯ

เราพร้อมที่จะพัฒนานิสิต ให้เป็นผู้มีทักษะชีวิตที่รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในโลกแห่งอนาคต .. ที่นี่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เปิดบ้านสหเวชศาสตร์

กิจกรรมเปิดบ้านสหเวชศาสตร์ AHS NU OPEN HOUSE  แหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในคณะสหเวชศาสตร์  พบกับการแนะนำคณะสหเวชศาสตร์ วีดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตร  VLOG บรรยากาศการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชา อีกทั้งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในรั้วสหเวชฯ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ฯลฯ…

การบริการสุขภาพ

หน่วยส่งเสริมสุขภาพ (Health Club) คณะสหเวชศาสตร์ เปิดให้บริการด้านสุขภาพสำหรับทุกเพศทุกวัย พร้อมด้วยบริการหลากหลายรูปแบบ ณ อาคารธาราบำบัด และ ชั้น 1 อาคารบริการและบริการ คณะสหเวชศาสตร์… พวกเราพร้อมบริการด้านสุขภาพด้วยใจ Keeping you to better health with CARE 

การเรียนรู้ตลอดชีพ

คณะสหเวชศาสตร์ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)ที่ครอบคลุมการศึกษาของกลุ่มคนทุกช่วงอายุ  AHS NU “LIFE” Platform จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางการเรียนรู้เพื่อให้บุคลากรและนิสิตมีความรู้ ทักษะและศักยภาพที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาตนเอง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกได้

วีดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตร

…ถ้าวันหนึ่งเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยสัมภาษณ์นักเรียน…เป็น…นักเรียนสัมภาษณ์มหาวิทยาลัย…

ทีมสหเวชฯ ภูมิใจนำเสนอวีดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี

…สอนนิสิตให้รักวิชา ดั่งแก้วตาดวงใจ สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร..

…อกหักก็แค่หาใหม่ แต่โรคหัวใจต้องมีคนรักษา สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร…
…มาเอกซเรย์กันไหม จะได้รู้ว่าข้างใน เธอมีใครอยู่หรือเปล่า สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ใจรักบริการเรียนกายภาพ แอบรักแล้วเค้าไม่ทราบช่วยไม่ได้ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร…
…รอผลแล็บเรื่องง่าย รอเธอตอบไลน์ซิทรมาน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร…

ALLIED HEALTH SCIENCES

Creativity, Adaptability, Responsibility, Empathy
0
Students
0
Academic Staffs
0
Alumni
0
Support Staffs
“ จงอย่าเป็นแค่คนเก่ง แต่จงเป็นคนเก่งที่ดีมีคุณธรรม ”
และที่สหเวชฯ ม.น ก็สอนพวกเราทุกคนให้เป็นเช่นนั้น เพราะองค์ความรู้หลากหลายจากที่นี่
จึงมีบัณฑิตที่ดีมากมายในทุกวันนี้
คธาวุธ ศักดิ์ชัชวาล
นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท
ประธานสโมสรนิสิตคนแรกของคณะสหเวชศาสตร์ 

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)