IMAGE เปิดรับสมัครนักวิจัยสหเวชฯรุ่นเยาว์ ปี 2561
Thursday, 03 May 2018
  -ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม... Read More...
IMAGE บริษัท อี-ไซเมด จำกัด รับสมัครหลายอัตรารายละเอียดดังเอกสารแนบ
Thursday, 18 October 2018
บริษัท อี-ไซเมด จำกัด รับสมัครหลายอัตรา... Read More...
IMAGE โรงพยาบาลสายไหม รับสมัครตำแหน่ง นักรังสีเทคนิค หลายอัตรา
Monday, 04 June 2018
โรงพยาบาลสายไหม รับสมัครตำแหน่ง นักรังสีเทคนิค... Read More...
IMAGE โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทัศนมาตร 1 อัตรา
Friday, 18 May 2018
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จังหวัดนครปฐม... Read More...

กิจกรรมของคณะ

 DEAN
 22
 MD
 11
 assessment
 44
 booklet
 66
 edoc
 annual
 estimate
 estimate

ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: 0-5596-6226  
โทรสาร: 0-5596-6234

 

ลิงค์ภายในคณะสหเวชฯ