ทีมสหเวชฯร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

💦วันที่ 10 เมษายน 2567 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม “สงกรานต์สหเวชฯ” เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยในปีนี้มาในตรีมศิลปะวัฒนธรรมภาคกลาง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
👉 การสรงน้ำพระพุทธรูปและรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
👉 การแข่งขันประกวดจัดพานรดน้ำ จากภาควิชา สำนักงานเลขานุการ และบัณฑิตศึกษา
👉 กิจกรรมประกวดแต่งกายวัฒนธรรมไทย
.
กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นภายในงาน ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันประกวดจัดพานรดน้ำ ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และการร่วมมือกันของบุคลากรแต่ละหน่วยงานในคณะ อีกทั้งการมีส่วนร่วมกิจกรรมของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้บรรยากาศภายในงาน บุคลากรและนิสิตได้ร่วมกันสวมใส่ชุดผ้าไทย ที่มีความงดงาม ทำให้บรรยากาศภายในงานมีกลิ่นอายที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม และความสนุกสนาน
——————–
On April 10, 2024, the Faculty of Allied Health Sciences at Naresuan University organized the “Songkran Sahavej” event to preserve and promote Thai cultural traditions. This year’s event featured a theme of Central Thai art and culture.
Activities at the event included:
👉 Bathing of Buddha statues and the statue of King Naresuan the Great
👉Water pouring tray decoration contest among departments, the Secretariat Office, and graduate students
👉Thai cultural costume contest
.
The various activities were well-received by all participants, especially the water pouring tray decoration contest, which showcased the creativity and collaboration of faculty members from different departments. Graduate students also actively participated in the event. The atmosphere was further enhanced by the beautiful Thai traditional costumes worn by both faculty and students, creating a joyful and culturally rich ambiance.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226