คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2567

[AHS-News update]
คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2567💦
.
วันที่ 10 เมษายน 2567 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะ เข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2567 ซึ่งในปีนี้จัดภายใต้ชื่อ “งานสุขสราญ สงกรานต์ มอนอ” ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การสรงน้ำพระพุทธชินราชและรูปหล่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และการรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยนเรศวร
.
คณะสหเวชศาสตร์ เรายังคงร่วมส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์อันดีงามให้คงอยู่ไว้สืบไป🍀
.
ขอขอบคุณภาพถ่ายบางส่วนจากเพจมหาวิทยาลัยนเรศวร
————-
[AHS-News update]
The Faculty of Allied Health Sciences participated in the annual Songkran festival of Naresuan University in 2024.
.
On April 10, 2024, the Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, led by Associate Professor Dr.Supawitoo Sookpeng, Dean of the Faculty, along with the management team, lecturers, and staff of the faculty participated in the Songkran Festival of Naresuan University 2024, “Suksaran Songkran Monor” event at the Wisutkasat Building. The activities included making merit by offering alms, bathing the Buddha statue of Phra Phuttha Chinnaraj and the statue of King Naresuan the Great, and pouring water on the hand of senior lecturers of Naresuan University.
.
Faculty of Associated Medical Sciences, we are committed to promoting and preserving the beautiful tradition of Songkran for future generations.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226