คณะครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชมภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์

[AHS-News Update]
คณะครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชมภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
.
วันที่ 22 มีนาคม 2567 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาลักษณ์ กองสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพหลักสูตร ดร. นพดล จำรูญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วย ดร.วรรณฉัตร ทองสุข รักษาการหัวหน้าภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ และคณาจารย์ภาควิชาให้การต้อนรับ การเยี่ยมชมในครั้งนี้คณะและภาควิชาได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์ กิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อีกทั้งการพาเข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติการด้านทัศนมาตรศาสตร์
———-
[AHS-News Update]
Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University Welcomed Teachers from Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai
.
On March 22, 2024, the Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University welcomed teachers from Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai. The visit was made to the Department of Optometry, where the teachers were given a presentation on the optometry program, including the curriculum, teaching and learning activities, and laboratory facilities.
.
The welcoming party was led by Assistant Professor Dr. Jutaluk Kongsuk, Associate Dean for Academic Affairs and Curriculum Quality Assurance, Dr. Noppadon Jumroon, Associate Dean for Student Development and Social Responsibility, and Dr. Wanachat Thongsuk, Head of the Department of Optometry. The faculty members of the department were also present to welcome the visitors.
.
The visit was a valuable opportunity for the teachers to learn more about the optometry program. They were impressed with the facilities and the quality of the program. They also expressed their appreciation for the warm hospitality of the faculty and staff.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226