ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2566 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ ห้องสุพรรณกัลยา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
.
ขอบคุณภาพจากเพจมหาวิทยาลัยนเรศวร
——————–
Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, extends its heartfelt congratulations to Associate Professor Dr. Sirilak Teeraputon, Associate Professor in the Department of Medical Technology, on the auspicious occasion of receiving the Most Noble Order of the Crown of Thailand (M.C.) for the year 2023, bestowed upon her in front of the Royal Portrait of H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, on April 11, 2024, at Suphankanlaya Room, 2nd Floor, Office of the President Building, Naresuan University.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226