พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2567 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยงค์ จรเกตุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากร พร้อมด้วยบุคลากรคณะ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและวันกองทัพไทย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอขอบคุณภาพจากเพจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
——————————————
[AHS-News Update]
📅 January 18, 2567, The Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, led by Associate Professor Dr. Chaiyong Jorrakate, Associate Dean for Administration and Resource Development, along with the faculty staff, participated in the ceremonial worship of the sacred spirit of His Majesty King Naresuan the Great. This event was held on the occasion of Armed Forces Day, Royal Patronage, and Thai Armed Forces Day. The purpose was to pay homage and commemorate the great grace of His Majesty King Naresuan the Great at at the Royal Monument of King Naresuan the Great, Naresuan University.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226