ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี รายละเอียดหลักเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อในคณะ

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาลักษณ์ กองสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร พร้อมทั้งบุคลากรงานวิชาการการศึกษา ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี รายละเอียดหลักเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อในคณะ พร้อมทั้งแนะแนวข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
——————
[AHS-News update]
On December 18, 2023, the Faculty of Allied Health Sciences at Naresuan University, led by Assistant Professor Dr. Jutaluk Kongsuk, Associate Dean for Academic Affairs and Curriculum Quality Assurance, along with academic and educational personnel, participated in promoting the undergraduate program. They provided details on admission criteria to the faculty, including guidance and relevant information for fifth-year high school students at Phitsanulok Pittayakom School.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226