บรรยากาศวันซ้อมใหญ่ของบัณฑิตคณะสหเวชศาสตร์

🌺ภาพบรรยากาศวันซ้อมใหญ่ของบัณฑิตคณะสหเวชศาสตร์ ณ หอประชุมมหาราช อาคารองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร