ถ่ายภาพหมู่ที่ระลึก และมอบเหรียญรางวัลเรียนดี

กิจกรรมการถ่ายภาพหมู่ที่ระลึก และมอบเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร คณะสหเวชศาสตร์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร👩‍🎓🧑‍🎓
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมถ่ายภาพหมู่ที่ระลึก และมอบเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร ให้แก่บัณฑิตคณะสหเวชศาสตร์ ณ สนามหญ้า ลานกิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ โดยมีทีมบริหาร คณาจารย์แต่ละภาควิชาได้เข้าร่วมถ่ายรูปหมู่ร่วมกับบัณฑิต นอกจากนี้ได้มีการถ่ายรูปแยกตามแต่ละสาขาวิชา ร่วมกับการมอบเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและของที่ระลึกให้แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีจากคณบดีและหัวหน้าภาควิชา ท่ามกลางความชื่นชมยินดี และเสียงปรบมือจากคณาจารย์และเพื่อนๆบัณฑิตในแต่ละสาขาวิชา 👏👏
บรรยากาศในช่วงเช้าก่อนเข้าซ้อมใหญ่ คละคลุ้งไปด้วยรอยยิ้ม ทั้งจากบัณฑิต คณาจารย์ รุ่นน้อง รวมทั้งผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดี ภาพบรรยากาศการถ่ายภาพตามจุดต่างๆที่ทางคณะได้ตั้งใจจัดเตรียมไว้ บรรยายกาศเก่าๆ ที่วนเวียนกลับมาอีกครั้ง ณ ลานสนามหญ้า หรือที่รู้จักกันว่า ลานเต่า ทำให้คณะมีสีสันมากยิ่งขึ้น
ทีมสหเวชฯ ดีใจและยินดีที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษาและได้กลับมาที่บ้านสหเวชฯอีกครั้ง🥳🌺
—————–
[AHS-News update]
AHS NU Group Photo and Excellent Student Ceremony
the Commencement Ceremony,Academic Year 2023, Naresuan University
On February 19, 2024, the Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, organized a group photo and awarded to excellent students throughout the program for the graduates of the Faculty at the Faculty’s lawn and activity area. The event was attended by the management team and lecturers from each department. There were also separate photo sessions for each department.
The faculty awarded medals for excellent academic performance and souvenirs to students with good academic records by the Dean of Faculty and Head of Department, amidst the applause and congratulations from lecturers and fellow graduates in each department.
The atmosphere in the morning before the rehearsal was filled with smiles from the graduates, lecturers, juniors, and parents who came to congratulate them. The photo shooting atmosphere at various photo points that the faculty had prepared was a nostalgic atmosphere that returned once again at the lawn, also known as the “Turtle Square”, making the faculty even more colorful.
The AHS team is delighted to have the graduates back home at AHS once again.
Congratulations!
#Graduation ceremony
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226