🥳คณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมออกบูธกิจกรรม MED NU Health Expo 2024
วันที่ 18-20 มกราคม 2567 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม MED NU Health Expo “มหกรรมสุขภาพ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี” Health Festival: Creating a Healthier Society ในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก โดยคณะได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์ และนิสิตภายในคณะ อีกทั้งออกบูธการตรวจความทนทานของระบบหัวใจ และไหลเวียนเลือดจาก Health Club
———————–
The Faculty of Allied Health Sciences participated in the MED NU Health Expo 2024 booth activities.
From January 18th to 20th, 2024, the Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, took part in the MED NU Health Expo event, themed “Health Festival: Creating a Healthier Society,” in celebration of the 30th anniversary of the Faculty of Medicine at Naresuan University. The event was held at the International Exhibition and Convention Center of Somdej Phra Naresuan Maharat (KNECC), in Phitsanulok Province.
During the expo, the faculty showcased undergraduate and graduate programs, presented research and innovations by faculty members and students, and set up a booth for health assessments, including heart resilience and blood circulation checks conducted by the Health Club.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226