กิจกรรมกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บัณฑิต

[AHS-News update]
กิจกรรมกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บัณฑิต
พิธีเชิดชูเกียรติ นิสิตเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
🥳วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง 3405 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์
🌺กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาและตัวแทนหัวหน้าภาควิชาทั้ง 5 ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ภาควิชารังสีเทคนิค ภาควิชากายภาพบำบัด และภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีกล่าวแสดงความยินดีจากประธานชมรมศิษย์เก่าคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมทั้งการแสดงความยินดีจากตัวแทนสโมสรนิสิต
🤩พร้อมกันนี้ คณะได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ นิสิตเกียรติยศ AHS NU Hall of Fame ประจำปีการศึกษา 2565 “เป็นคนเก่งที่มีทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต” ตามปรัชญาการศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์ โดยนิสิตแต่ละสาขาวิชาได้รับมอบเสื้อสามารถเชิดชูเกียรติจากท่านคณบดี👏
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความยินดีจากคณาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม
——————
[AHS-News Update]
Welcome and Congratulations Ceremony for Graduates,
AHS NU Student Hall of Fame Ceremony,
Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University
On February 18, 2024, the Faculty of Allied Health Sciences at Naresuan University held a ceremony to welcome and congratulate graduates who received their degrees at the commencement ceremony academic year 2022. The event took place in Room 3405 on the 4th floor of the Faculty of Allied Health Sciences Laboratory Building.
The ceremony began with a welcome address and congratulations to the graduates by Associate Professor Dr. Supawitoo Sookpeng, Dean of the Faculty of Allied Health Sciences. In addition, the department heads and representatives from all five departments: Medical Technology, Cardio-throracic Technology, Radiologic Technology, Physical Therapy, and Optometry were joined. The Head of the Faculty of Allied Health Sciences Alumni Association also offered congratulations, followed by a representative from the AHS Student Council.
The Faculty also held a AHS NU Hall of Fame ceremony to honor outstanding students for the academic year 2022 under the theme “Being a skilled person with professional and life skills,” which is in line with the educational philosophy. Each student received a commemorative shirt from the Dean of the Faculty.
The atmosphere throughout the event was warm and filled with joy from the faculty and students who attended.
#Graduation ceremony
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226