นิสิตคณะสหเวชศาสตร์รับโล่ห์เกียรติคุณ “ศรีรัตนธรรมจักร”

[AHS-Hall of Fame]
นิสิตคณะสหเวชศาสตร์รับโล่ห์เกียรติคุณ “ศรีรัตนธรรมจักร”
……………………
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับนายเกียรติภูมิ จิวนาถศิริ นิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ และนางสาวสรวีย์ ละมูนกิจ นิสิตสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ”ศรีรัตนธรรมจักร“ เนื่องในวันสถาปนาพุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก ครบรอบปีที่ 72 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ศาลาชินราชธำรงวิศิษฎ์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
ขอบคุณภาพจากเพจ พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226