กิจกรรมพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566

[AHS-News update]
🥳คณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 ณ วัดยางเอน
————————-
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ดร.นพดล จำรูญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วยบุคลากรคณะ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 ณ วัดยางเอน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยกฐินสามัคคีในครั้งนี้ มีคณาจารย์และบุคลากร อีกทั้งนิสิตจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันทำบุญตามกำลังศรัทธา เพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างโรงครัวและหอฉัน และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยต่อไป
ขอขอบคุณภาพและข้อมูลกิจกรรมบางส่วนจากเพจ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
———————–
[AHS-News Update]
On November 1, 2023, the Faculty of Allied Health Sciences led by Dr. Noppadon Jumroon, Deputy Dean for Student Development and Social Activities, along with faculty members and staff participated in the robe offering ceremony of Naresuan University for the year 2023, held at Wat Yang En, Tha Pho sub-district, Mueang district, Phitsanulok province. During this ceremony, teachers, staff, and students from various faculties and organizations joined together to make merit and contribute to the construction of a kitchen and dormitory, as well as to preserve the beautiful traditional Thai culture.
We would like to express our gratitude for the photos and information about the event, which were shared by the facebook fanpage of Division of Art and Culture Conservation, Naresuan University
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226