โครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุด้วยธาราบำบัดและการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชฯ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก งานศูนย์สุขภาพชุมชนประชาอุทิศ จัด “โครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุด้วยธาราบำบัดและการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม” ในช่วงวันที่ 3 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ Health Club อาคารธาราบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร