วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคคลากร ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 33 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
.
ขอขอบคุณภาพจากเพจ CITCOMs และเพจมหาวิทยาลัยนเรศวร
———————————
On July 29, 2023, the Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, led by Associate Professor Dr. Supawitoo Sookpeng, the Dean of the Faculty , along with the faculty’s administrators and staffs, participated in a ceremony to lay wreaths and pay respects to the sacred statue of His Majesty King Naresuan the Great. This event took place on the occasion of the 33rd anniversary of the founding of Naresuan University.
Special thanks to the official page of CITCOMs and Naresuan University for providing the images.”
.
……………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226