กิจกรรมพัฒนาทักษะ ALLIED “The Adventures of Board Game ครั้งที่ 1

กิจกรรมพัฒนาทักษะ ALLIED “The Adventures of Board Game ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับ ชมรมกีฬา E-sport และ Board Games คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันบอร์ดเกมส์ “The Adventures of Board Game ครั้งที่ 1 ” ณ โถงชั้น 1 คณะสหเวชศาสตร์
กิจกรรม The Adventures of Board Game เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาทักษะตามอัตลักษณ์นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ “ALLIED” โดยมีทีมนิสิตสนใจเข้าร่วมแข่งขัน ประชันฝีมือในเกมส์ crosswords และ A-Math กิจกรรมบอร์ดเกมนอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้ว ยังเป็นเครื่องมือการเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้นิสิตได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด ฝึกทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ พูดคุย คิดวิเคราะห์ อีกทั้งเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากัน
คณะสหเวชศาสตร์ ยังคงตระหนักถึงความสำคัญของทักษะชีวิต ที่จะพัฒนานิสิตให้สามารถใช้ชีวิตได้ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และยังคงมุ่งมั่นในการสรรสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับทุกๆคนในรั้วสหเวชฯ เสมอ
แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อๆไปนะครับ 🎲🧩🎮
—————————-
[AHS-News Update]
ALLIED Skill Development Activity: “The Adventures of Board Game” Episode 1
On August 6th, 2023, the Faculty of Allied Health Sciences at Naresuan University, in collaboration with the E-sport and Board Games Club, organized a board game competition called “The Adventures of Board Game” at the 1st-floor hall of the Faculty of Allied Health Sciences.
“The Adventures of Board Game” event is one of the activities aimed at developing skills according to the AHS Student Identities “ALLIED”. Participants had the chance to compete and showcase their skills in crosswords and A-Math games. Besides being a fun and enjoyable activity, the board games also served as a learning tool outside the classroom, providing students with the opportunity to enhance their learning skills without limitations. It allowed them to practice interactive skills, communication, critical thinking, and connecting with others.
The Faculty of Allied Health Sciences continues to recognize the importance of life skills that enable students to thrive in an ever-changing society. We remain committed to creating innovative activities that benefit everyone within the AHS NU community.
See you again in our upcoming events! 🎲🧩🎮
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226