กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ในเยาวชน

🥰วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกวางอั้น ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
.