กิจกรรม การบรรยายนวัตกรรมชีวการแพทย์ของคณะสหเวชศาสตร์

🥰วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโครงการ วมว. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายนวัตกรรมชีวการแพทย์ของคณะสหเวชศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1และ 3 ชั้น 2 อาคารบริหารและบริการ
.
👩‍🦰รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำข้อมูลพื้นฐานผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะ นอกจากกิจกรรมการบรรยายแล้ว ทางคณะได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม🎯 เพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสทดลองศึกษาจริง อีกทั้งได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง ห้องเพาะเลี้ยงเซลล์ และห้องปฏิบัติการอื่นๆ อีกด้วย
.
🤓คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเปิดมุมมองด้านงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของน้องๆในโครงการ วมว. ทุกๆคนนะครับ🥰
#Research&Innovation
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
………………………………………………………
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226