รับสมัครงาน

คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5596-6226
โทรสาร : 0-5596-6234
E-mail : ahs@nu.ac.th
Facebook : ashnu1996
Instagram : ahsnu.official_ig
Youtube : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

รอบรั้วสหเวช

ทีมสหเวชฯร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
17 พฤษภาคม 2024By
คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2567
17 พฤษภาคม 2024By
กิจกรรมบรรยายหัวข้อเรื่อง การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
17 พฤษภาคม 2024By
ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
17 พฤษภาคม 2024By