รับสมัครงาน

คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5596-6226
โทรสาร : 0-5596-6234
E-mail : ahs@nu.ac.th
Facebook : ashnu1996
Instagram : ahsnu.official_ig
Youtube : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

รอบรั้วสหเวช

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
17 กรกฎาคม 2024By
พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
17 กรกฎาคม 2024By
ขอแสดงความยินดีแก่ คุณสุวดี มีมาก
15 กรกฎาคม 2024By
อาจาย์นักวิจัยทีมสหเวชฯ ยกทัพเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2567
15 กรกฎาคม 2024By