บริการออนไลน์

จองใช้งานห้อง Meeting Room

เยี่ยมชมเว็บไซต์

คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5596-6226
โทรสาร : 0-5596-6234
E-mail : ahs@nu.ac.th
Facebook : ashnu1996
Instagram : ahsnu.official_ig
Youtube : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

รอบรั้วสหเวช

เทคนิคการนำเสนอแบบ Pitching
20 พฤษภาคม 2024By
การประชุมรับฟังความเห็นเพิ่มเติม เพื่อใช้ข้อมูลประกอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
20 พฤษภาคม 2024By
นักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
20 พฤษภาคม 2024By
นิสิตต้นกล้าวิจัยแก้วเจ้าจอม เยี่ยมชมสถาบันวิจัยชั้นนำระดับประเทศ
20 พฤษภาคม 2024By