บริการออนไลน์

จองใช้งานห้อง Meeting Room

เยี่ยมชมเว็บไซต์

คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5596-6226
โทรสาร : 0-5596-6234
E-mail : ahs@nu.ac.th
Facebook : ashnu1996
Instagram : ahsnu.official_ig
Youtube : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

รอบรั้วสหเวช

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ในโลกยุคพลิกผัน
6 ธันวาคม 2023By
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
6 ธันวาคม 2023By
Sappha Sparks Science inspired by AHS NU
6 ธันวาคม 2023By
กิจกรรมผู้บริหารพบประชาคม
27 พฤศจิกายน 2023By