ติดต่อสอบถาม

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5596-6226
โทรสาร : 0-5596-6234
E-mail : ahs@nu.ac.th
Facebook : ahsnu1996
Instagram : ahsnu.official_ig
Youtube : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประชาสัมพันธ์ 055-96-6226
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 055-96-6288
ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 055-96-6281
ภาควิชารังสีเทคนิค 055-96-6289
ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ 055-96-6222
ภาควิชากายภาพบำบัด 055-96-6262
งานการเงินและพัสดุ 055-96-6245
งานนโยบายและแผน/บุคคล 055-96-6233
งานบริการการศึกษา 055-96-6262
งานกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร 055-96-6239
งานบริการวิชาการและจัดหารายได้ 055-96-6316
งานวิจัยและห้องปฏิบัติการ 055-966365

Health Club

(คลินิกกายภาพบำบัด/ ธาราบำบัด/ Fitness)

055-96-6432

055-96-6215