ข่าวกิจกรรม

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5596-6226
โทรสาร : 0-5596-6234
E-mail : ahs@nu.ac.th
Facebook : ashnu1996
Instagram : ahsnu.official_ig
Youtube : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

รอบรั้วสหเวช

กิจกรรม Pitching Contest
14 มิถุนายน 2024By
5 ภาควิชาร่วมจัดงานประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี แห่งการสถาปนาคณะ
9 มิถุนายน 2024By
คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า “The Legend of Blue Night” เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี แห่งการสถาปนาคณะ
8 มิถุนายน 2024By
คณะสหเวชศาสตร์ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี แห่งการสถาปนาคณะ
8 มิถุนายน 2024By