รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-31 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถยื่นใบรับสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ตำบลมะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)