โรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครนักกายบำบัด 1 อัตรา

โรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครนักกายบำบัด 1 อัตรา
โรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครนักกายบำบัด 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

กิจกรรมมอบของที่ระลึกให้แก่หน่วยงานต่างๆ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

กิจกรรมมอบของที่ระลึกให้แก่หน่วยงานต่างๆ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ภาควิชากายภาพบำบัด ได้นำของขวัญปีใหม่ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก คลิกดูภาพเพิ่มเติม